ALARMNI i PROTIVPROVALNI SISTEMI

Alarmni sistemi imaju vrlo širok spektar primene u tehničkoj zaštiti od najmanjih poslovnih i stambenih prostora, do velikih poslovnih centara, banaka, obrazovnih ustanova, sportskih objekata, objekata specijalne namene, magacinskih prostora itd. Zaštita imovine je osnovna namena alarmnog sistema. Obezbeđuje se pravilnom procenom bezbednosne situacije na samom objektu i analizom svih mogućih načina ugrožavanja objekta i imovine. Visoka pouzdanost sistema obezbeđuje se kvalitetnim izborom opreme, pravilnim rasporedom elemenata alarmnog sistema i kvalitetnom montažom.

Alarmni sistemi se sastoje od:

alarmne centrale sa različitim brojem ulaznih zona,
rezervnog akumulatorskog napajanja za slučaj nestanka mrežnog napajanja
detektora
sirene (unutrašnje i/ili spoljne antisabotažne, samonapajuće),
bežičnih i žični panik tastera
Monitoring sistem

Sistem povezuje protivprovalnu alarmnu centralu na objektu Korisnika sa monitoring centrom HELP-a u kojem naši radnici preko posebnog, specijalizovanog softvera neprekidno prate rad povezanih alarmnih sistema. Alarmna centrala šalje svaku promenu sistema: uključenje – isključenje sistema, ispravnost sistema, nedozvoljeni ulazak u štićeni prostor, kao i svaki pokušaj sabotaže sistema. Dojava alarmnog stanja sa objekta sistem se vrši automatski, pomoću GSM ili žične (telefonske) veze.

Alarmni sistem dozvoljava da se bez unošenja šifre zadržite samo 10 sekundi u okviru štićenog prostora. Po isteku ovih 10 sekundi, uključuje se antisabotažna sirena i alarmna centrala, a u roku od samo 5 – 10 sekundi, šalje se dojava našem monitoring centru da je u toku provala u vašem objektu.

Monitoring sistem sastoji se od sledećih komponenti:

Procena Rizika
Elektronski protiv-provalni sistem, opremljen zvučnim i svetlosnim alarmima
Ugrađivanje alarmnog sistema i povezivanje na monitoring centar tokom 24 časa dnevno
Obuka namenjena klijentima, uz davanje instrukcija o upotrebi
Redovno održavanje

VIDEO NADZOR

Sistemi za video nadzor predstavljaju bitan faktor odvraćanja potencijalnih počionioca kriminalnih radnji. CCTV sistemi obezbeđuju trajnu video dokumentaciju koja se može upotrebiti kao dokazni materijal u sudskom postupku i kao takvi postali su nezamenjiva bezbednosna komponenta u bankama, u skoro svakom javnom objektu, u proizvodnim pogonima (praćenje radnog procesa), a velikom brzinom ulaze i u svakodnevnu upotrebu i u stambenim i poslovnim objektima. Nagla ekspanzija primene video nadzora u svim sferama života i poslovanja prvenstveno je omogućena tehnološkim razvojem, digitalizacijom opreme i cenama koje su dovedene na opšte prihvatljiv nivo.

SISTEM RADA:

  • Procena bezbednosne situacije na objektu
  • Izrada projekta
  • Pripreme komponenata
  • Fino podešavanje sistema
  • Obuka korisnika
  • Testiranje, puštanje u rad
  • Lako dostupne naknadne intervencije na sistemu