Obuka za sticanje licence za vršenje poslova privatnog obezbeđenja

Pre nego što zaduže uniforme i stanu na ulaz neke ustanove, radnici firmi koje se bave obezbeđenjem moraju da prođu obuku, koja je preduslov za polaganje stručnog ispita i dobijanje licence Ministarstva unutrašnjih poslova. Ovu obuku mogu da prođu u subotičkoj firmi „SuDirekt 24“, koju trenutno pohađa oko petnaestak kandidata, a u zavisnosti od interesovanja, naredna grupa trebalo bi da počne sa radom krajem meseca.

– Program stručne obuke za službenike fizičkog obezbeđenja i redarske službe traje 15 radnih dana, tokom kojih kandidati pohađaju predavanja i vežbe iz pet oblasti, kao što su pravna regulativa, pravila službe i ovlašćena službenika, pružanje prve pomoći, protivpožarna zaštita i samoodbrana, odnosno borilačke veštine. Svim kandidatima obezbeđeni su rekviziti, literatura i sve što im je potrebno da bi se pripremili za polaganje stručnog ispita – objašnjava Miloš Rašković. Ova oblast regulisana je 2017. godine Zakonom o privatnom obezbeđenju i detektivskoj delatnosti, koji propisuje obavezno licenciranje radnika koji rade na poslovima obezbeđenja, kao i preduzeća i preduzetnika koji se bave ovom delatnošću.

Osim obuke, uslovi koje kandidati treba da ispune da bi dobili licencu podrazumevaju i da su državljani Republike Srbije, da imaju navršenih 18 godina, najmanje treći stepen srednjeg obrazovanja, psiho-fizičku spremu za obavljanje ovog posla, kao i da nisu kažnjavani niti krivično gonjeni. – Nakon završene obuke, kandidati dobijaju potvrdu tome da su uspešno prošli obuku i to im je uslov za polaganje stručnog ispita u Ministartsvu unutrašnjih poslova. Kada polože stručni ispit, mogu da podnesu zahtev za izdavanje licence – dodaje Rašković. – Reč je o vrlo traženom zanimanju, za koje su naši sugrađani godinama unazad vrlo zainteresovani, a čija osnovna prednost je da po dobijanju licence vrlo lako pronalaze posao.Za dodatne informacije i prijavu za stručnu obuku, zainteresovani kandidati mogu da se obrate na broj telefona 064/11-50-149.