Kurs i obuka za radnika fizičkog obezbeđenja

Osnovna stručna obuka službenika obezbeđenja

Novi zakon o privatnom obezbeđenju („Službeni glasnik RS” broj 104/13) naglasio je podizanje nivoa stručnosti i odgovornosti kroz obavezu polaganja ispita za licencu, koji moraju polagati svi učesnici privatnog bezbeđenja. Nastava obuhvata 66 časova teorijske nastave i 35 časova obuke iz borilačkih veština obezbeđuje da službenici obezbeđenja na teritoriji cele Republike Srbije primenjuju iste standarde, pravila i procedure što do sada nije bio slučaj. Takođe podrazumeva da dosadašnji službenici koji su dolazili u ovu delatnost sa različitim obrazovnim profilima dobiju istu polaznu osnovu savladavanjem programa ove obuke. 

Nastava se sastoji od:

TEORIJSKOG DELA – 66 časova nastave koja se održava u prostorijama škole, u savremeno opremljenim učionicama i
PRAKTIČNOG DELA – 35 časova obuke u primeni fizičke snage, koja se izvodi u modernoj fiskulturnioj sali škole uz prisustvo licenciranih operativnih trenera.

Po završetku obuke polaže se završni ispitni test, a po uspešnom polaganju izdaje se Uverenje o završenoj obuci. Sticanje Uverenja je uslov za polaganje stručnog ispita u MUP-u i dobijanje licence za vršenje poslova fizičko tehničkog obezbeđenja.

Obezbeđena je literatura za svakog polaznika i uključena u cenu obuke.

USLOVI ZA POHAĐANJE OBUKE I POLAGANJE ISPITA ZA STICANJE LICENCE

  1. je državljanin Republike Srbije;
  2. je punoletno;
  3. ima najmanje srednju stručnu spremu;
  4. je psihofizički sposobno za vršenje ovih poslova, što dokazuje lekarskim uverenjem nadležne zdravstvene ustanove;

Licenca za vršenje poslova privatnog obezbeđenja može se izdati fizičkom licu koje je pored uslova nabrojanih pod stavkama 1 – 4 još i:

  1. prošlo odgovarajuću bezbednosnu proveru;
  2. savladalo odgovarajuću obuku za vršenje poslova privatnog obezbeđenja u skladu sa zakonom o privatnom obezbeđenju;
  3. obučeno za rukovanje vatrenim oružjem, odnosno ako je odslužilo vojni rok sa oružjem, ako poslove vrši sa oružjem;
  4. ima položen stručni ispit u Ministarstvu.